PBZ Dollar Progressive fond

Obavještavamo Vas kako su dostupni sljedeći kanali prodaje: poslovnice PBZ-a, mrežna stranica Društva i Hrpotfolia
Sukladno odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016, 126/2019; dalje u tekstu: Zakon), a nastavno na obavijest PBZ Invest d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) o početnoj ponudi udjela od dana 1. travnja 2021. godine, obavještavamo Vas kako su dostupni sljedeći kanali prodaje:
 
  • osobno, u poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: PBZ);
  • putem mrežne stranice Društva; 
  • putem mrežne stranice društva Hrportfolio d.o.o.
 
te Vam skrećemo pažnju kako početna prodaja udjela neće biti moguća putem internetskog i mobilnog bankarstva PBZ-a.
 
Prospekt i pravila fonda, Ključne informacije za ulagatelje te opis rizika povezanih s ulaganjem dostupni su u PBZ poslovnicama, na internetskoj stranici PBZ Investa i mrežnoj stranici društva Hrportfolio d.o.o.
 
Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda i Ključne informacije za ulagatelje