Obavijest o promjeni obveznog sadržaja Pravila i nebitnih promjena Prospekata fondova pod upravljanjem PBZ Investa

PBZ Invest d.o.o. (Društvo) Vas ovim putem obavještava da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) Rješenjem od dana 10. travnja 2019.g. odobrila promjenu obveznog sadržaja Pravila otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS) kojima upravlja Društvo.

Pravila fondova pod upravljanjem prvenstveno su promijenjena radi usklađenja sa odredbama novog Pravilnika o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (NN, br. 16/19).
U preostalom dijelu Pravila su promijenjena na način da su propisani elementi njihova sadržaja jasnije pojašnjeni s ciljem transparentnijeg informiranja ulagatelja.

Navedene promjene Prospekata i pravila fondova detaljnije se pojašnjavaju u Obavijesti dostupnoj putem poveznice: Obavijest o promjenama

Nove verzije Prospekata i pravila fondova primjenjuju se počevši od 15. travnja 2019.g., izuzev Prospekta i pravila PBZ E-START fonda koji je u primjeni od 16. travnja 2019.g.
Nove verzije Prospekata i pravila dostupne su na linku Prospekti i pravila

Vaš PBZ Invest