Obavijest o promjenama u Upravi i Nadzornom odboru Društva

PBZ Invest d.o.o. Zagreb, Ilica 5 (Društvo) objavljuje da je sukladno Rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, 9. svibnja 2018.g. gosp. Ivan Radić imenovan za člana Uprave Društva.

Društvo također objavljuje da, od 9. svibnja 2018.g., s prestankom obnašanja funkcije zamjenika člana Uprave, gosp. Emiliano Laruccia opet obnaša funkciju člana Nadzornog odbora Društva.

Životopisi članova Uprave i Nadzornog odbora Društva nalaze se ovdje.