Obavijest o bitnim i nebitnim promjenama prospekta PBZ START i PBZ D-START fonda

PBZ Invest d.o.o. Vas ovim putem obavještava o bitnim i nebitnim promjenama prospekta za PBZ START i PBZ D-START fond.
PBZ Invest d.o.o. (Društvo) Vas ovim putem obavještava da je slijedom stupanja na snagu Uredbe (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (Uredba o novčanim fondovima), donijelo odluku kako će novčani fondovi pod upravljanjem Društva postati kratkoročni obveznički fondovi. Društvo je zaprimilo od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odobrenje bitnih promjena prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS) te odobrenje za promjenu obveznog sadržaja pravila:
  • PBZ START fonda, i
  • PBZ D-START fonda
 
Prospekti PBZ START fonda te PBZ D-START fonda izmijenjeni su i dopunjeni u bitnome u dijelovima koji opisuju investicijski cilj, strategiju i ograničenja ulaganja fonda, rizike ulaganja i profil rizičnosti Fonda.
 
U preostalom dijelu, prospekti PBZ START fonda te PBZ D-START fonda  promijenjeni su na način da su propisani elementi  sadržaja pojašnjeni jasnije i detaljnije kako bi ulagatelji u PBZ START fond te PBZ D- START fond o istima bili transparentnije informirani.
 
Navedene bitne i nebitne promjene prospekata PBZ START fonda te PBZ D-START fonda  detaljnije se pojašnjavaju u obavijesti dostupne putem poveznica niže .
 
Bitne promjene prospekata PBZ START fonda te PBZ D- START fondu stupaju na snagu protekom 40 dana od dana objave ove obavijesti o bitnim promjenama na mrežnim stranicama Društva odnosno 14. ožujka 2019. godine.
 
Sukladno zakonskim odredbama, u razdoblju od 2. veljače 2019. do zaključno 13. ožujka 2019. godine svi imatelji udjela PBZ D- START mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade koja bi inače bila plativa.
 
Novi prospekt i pravila PBZ START fonda te PBZ D-START fonda u skladu s prethodno navedenim bitnim izmjenama biti će dostupni na mrežnim stranicama Društva u trenutku kada bitne promjene stupe na snagu, odnosno od 14. ožujka 2019., a i prije na Vaš zahtjev.
 
Vaš PBZ Invest
  
 
Više detalja o bitnim i nebitnim promjenama vezanim za PBZ START fond možete pronaći na sljedećoj poveznici: 
Obavijest imateljima udjela PBZ START fonda o bitnim i nebitnim promjenama prospekta
 
 Više detalja o bitnim i nebitnim promjenama vezanim za PBZ D-START fond možete pronaći na sljedećoj poveznici: 
Obavijest imateljima udjela PBZ D-START fonda o bitnim i nebitnim promjenama prospekta