Obavijest o ažuriranom prospektu i pravilima PBZ Bond fonda u dijelu nebitnih izmjena

Sukladno članku 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17) te sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN, br. 41/17) obavještavamo vas da je Društvo PBZ Invest ažuriralo prospekt i pravila PBZ Bond fonda u dijelu koji se odnosi na nebitne izmjene, kako slijedi:


DIO I
Poglavlje 6.1. (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti) ažuriran je SPRU na dan 22.05.2018., s razine 4 na razinu 3.
Sukladno smjernicama CESR-a sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti izmijenjen je s razine 4 na razinu 3 temeljem promjene volatilnosti Fonda mjerene u periodu od prethodna četiri mjeseca.

PBZ Invest