Obavijest o ažuriranim Prospektima i pravilima fondova u dijelu nebitnih izmjena

Sukladno članku 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17) u prilogu šaljemo prospekte i pravila UCITS fondova pod upravljanjem PBZ Investa (PBZ Novčanog fonda, PBZ Euro novčanog fonda, PBZ Dollar fonda, PBZ Bond fonda, PBZ Short term bond fonda, PBZ Flexible 30 fonda, PBZ Global fonda, PBZ Equity fonda, PBZ Conservative 10 fonda, PBZ Dollar Bond fonda, PBZ Dollar Bond fonda 2, te PBZ International Multi Asset fonda), ažurirane u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene.

Promjene su provedene kako slijedi:

DIO I:
  • poglavlje 20. (Datum izdavanja Prospekta): ažuriran je datum usvajanja prospekta od strane Uprave Društva;
DIO II:
  • poglavlje 2. (UCITS fondovi pod upravljanjem PBZ Investa): ažuriran je broj fondova pod upravljanjem Društva te je, pored preostalih fondova Društva, dodan i novoosnovani PBZ International Multi Asset fond (osim u Prospektu PBZ International Multi Asset fonda);
  • poglavlje 3. (Životopisi članova Nadzornog odbora PBZ Investa): Odlukom Skupštine Društva, Marco Bus je prestao biti članom Nadzornog odbora pa je sukladno tome izbrisan njegov životopis. Također, Oleg Uskoković je odlukom Skupštine imenovan za člana Nadzornog odbora te je stoga dodan njegov životopis. Za predsjednika Nadzornog odbora imenovan je Claudio Marco Malinverno, a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Marian Matušovič pa su sukladno tim promjenama ažurirani i podaci u njihovim životopisima;
  • poglavlje 4. (Životopisi članova Uprave PBZ Investa): S obzirom na to da Društvo trenutno nema članove Uprave, njihovu funkciju trenutno obnašaju zamjenici članova uprave pa je sukladno tome promijenjen naziv poglavlja na način da sada glasi: "Životopisi zamjenika članova Uprave PBZ Investa". Također, izbrisani su životopisi dosadašnjih članova Uprave te su dodani životopisi aktualnih zamjenika članova uprave - Marca Busa i Emiliana Laruccia;
  • poglavlje 6. (Delegiranje): U skladu s Dodatkom Ugovoru o delegiranju poslova praćenja usklađenosti s relevantnim propisima koji je Društvo sklopilo s Liszt & Posavec odvjetničko društvo d.o.o., izmijenjen je opseg delegiranih poslova na način da on sada obuhvaća samo poslove savjetovanja uprave i drugih relevantnih osoba odgovornih za obavljanje djelatnosti Društva o načinu primjene relevantnih propisa;
  • na kraju prospekta: ažurirani su podaci o osobama koje donose dokument, umjesto dosadašnjih članova uprave, navedeni su aktualni zamjenici članova uprave;
  • Pravila fonda, poglavlje 4, (UCITS fondovi pod upravljanjem Društva): ažuriran je broj fondova pod upravljanjem Društva te je, pored preostalih fondova Društva, dodan i novoosnovani PBZ International Multi Asset fond (osim u Prospektu PBZ International Multi Asset fonda);
  • na kraju dijela u kojem se nalaze Pravila fonda: ažurirani su podaci o osobama koje donose dokument, umjesto dosadašnjih članova uprave, navedeni su aktualni zamjenici članova uprave.

Ažurirane Prospekte i pravila fondova pročitajte na našim internetskim stranicama: Prospekti i pravila fondova

PBZ Invest