Obavijest o ažuriranim prospektima i pravilima fondova u dijelu nebitnih izmjena

Obavještavamo vas da je PBZ Invest, sukladno Uredbi o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 koja je na snagu stupila 20.7.2017.g., a čije se odredbe većinom primjenjuju od 21.7.2018.g., ažurirao prospekte i pravila fondova u dijelu nebitnih izmjena kako slijedi:
DIO I:
 • naslovna strana i poglavlje 1. i poglavlje 2. ažurirano u dijelu naziva fonda (izmijenjeno na način da je promijenjen naziv fonda, pa je PBZ Novčani fond sada PBZ START fond, PBZ Euro novčani fond promijenio je naziv u PBZ E-START fond, a PBZ Dollar fond u PBZ D-START fond), za PBZ START fond, PBZ E-START fond i PBZ D-START fond
 • čl.5.1. (5.1.1. i 5.1.2.) ažuriran je na način da su vrste imovine u koje fond namjerava ulagati, navedene po redoslijedu planirane zastupljenosti (PBZ START fond, PBZ E-START fond i PBZ D-START fond)
 • čl.5.4. ažuriran je posljedično izmjenama u čl.5.1., te u svrhu razumljivijeg stjecanja uvida o ulaganjima UCITS fonda (PBZ PBZ START fond, PBZ E-START fond i PBZ D-START fond)
 • čl.5.6. ažuriran je na način da su propisana ograničenja za svaku pojedinu vrstu imovine u koju je člankom 5.1. predviđeno ulagati (PBZ START fond, PBZ E-START fond i PBZ D-START fond)
 • poglavlje 20. Datum izdavanja Prospekta: ažuriran je datum usvajanja prospekta od strane Uprave Društva
DIO II:
 • poglavlje 2 ažurirano je u dijelu naziva fondova pod upravljanjem (izmijenjeno na način da je promijenjen naziv fonda, pa je PBZ Novčani fond sad PBZ START fond, PBZ Euro novčani fond promijenio je naziv u PBZ E-START fond, a PBZ Dollar fond u PBZ D-START fond)
 • poglavlje 3. Životopisi članova Nadzornog odbora PBZ Investa: ažurirani su životopisi članova Nadzornog odbora 
 • poglavlje 5. Politika primitaka: ažurirano je u dijelu Primjene načela proporcionalnosti
 
PRAVILA 
 • naslovna strana ažurirana u dijelu naziva fonda (izmijenjeno na način da je promijenjen naziv fonda, pa je PBZ Novčani fond sad PBZ START fond, PBZ Euro novčani fond promijenio je naziv u PBZ E-START fond, a PBZ Dollar fond u PBZ D-START fond) za PBZ PBZ START fond, PBZ E-START fond i PBZ D-START fond
 • poglavlje  4. ažurirano je u dijelu naziva fondova pod upravljanjem (izmijenjeno na način da je promijenjen naziv fonda, pa je PBZ Novčani fond sad PBZ START fond, PBZ Euro novčani fond promijenio je naziv u PBZ E-START fond, a PBZ Dollar fond u PBZ D-START fond
 • ažuriran je datum usvajanja Pravila od strane Uprave Društva