Obavijest o ažuriranim prospektima i pravilima fondova u dijelu nebitnih izmjena

Sukladno članku 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17) te sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN, br. 41/17) obavještavamo vas da je Društvo PBZ Invest ažuriralo prospekte i pravila UCITS fondova pod upravljanjem (PBZ Novčanog fonda, PBZ Euro novčanog fonda, PBZ Dollar fonda, PBZ Bond fonda, PBZ Short term bond fonda, PBZ Flexible 30 fonda, PBZ Global fonda, PBZ Equity fonda, PBZ Conservative 10 fonda, PBZ Dollar Bond fonda, PBZ Dollar Bond fonda 2, te PBZ International Multi Asset fonda) u dijelu koji se odnosi na nebitne izmjene.

Izmjene su provedene kako slijedi:

PROSPEKTI

DIO I. Podaci o fondu
  • čl.5.1. (5.1.1. i 5.1.2.) ažuriran je na način da su vrste imovine u koje fond namjerava ulagati, navedene po redoslijedu planirane zastupljenosti (PBZ Short term bond fond, PBZ Bond fond, PBZ Conservative 10 fond, PBZ Dollar Bond fond, PBZ Dollar Bond fond 2)
  • čl.5.2., čl.5.3., čl.5.4., čl.5.5. ažuriran je posljedično izmjenama u čl.5.1., te u svrhu razumljivijeg stjecanja uvida o ulaganjima UCITS fonda (PBZ Short term bond fond čl.5.3., čl.5.4., čl.5.5.; PBZ Bond fond čl.5.4., čl.5.5.; PBZ Conservative 10 fond čl.5.3.; PBZ Dollar Bond fond čl.5.2.; PBZ Dollar Bond fond 2 čl.5.2.)
  • čl.5.6. ažuriran je na način da su propisana ograničenja za svaku pojedinu vrstu imovine u koju je člankom 5.1. predviđeno ulagati (PBZ Short term bond fond, PBZ Bond fond, PBZ Conservative 10 fond, PBZ Dollar Bond fond, PBZ Dollar Bond fond 2)
  • čl.6.2.4. ažuriran je tekst u svrhu jednostavnije predodžbe ulagateljima (Bond fond, PBZ Conservative 10 fond)
  • čl.20. ažuriran je datum usvajanja prospekta za sve fondove

DIO II. Podaci o Društvu
  • čl.3. ažurirani su životopisi članova Nadzornog odbora PBZ Investa za sve fondove
  • čl.4. ažurirani su životopisi članova Uprave PBZ Investa za sve fondove
  • potpis prospekata svih fondova

PRAVILA
  • potpis pravila svih fondova

Ažurirane prospekte i pravila fondova pročitajte na našim internetskim stranicama OVDJE.

PBZ Invest