Obavijest o ažuriranim Prospektima i pravilima fondova u dijelu nebitnih izmjena

Sukladno članku 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17) te sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN, br. 41/17) obavještavamo vas da je Društvo PBZ Invest ažuriralo prospekte i pravila UCITS fondova pod upravljanjem (PBZ Novčanog fonda, PBZ Euro novčanog fonda, PBZ Dollar fonda, PBZ Bond fonda, PBZ Short term bond fonda, PBZ Flexible 30 fonda, PBZ Global fonda, PBZ Equity fonda, PBZ Conservative 10 fonda, PBZ Dollar Bond fonda, PBZ Dollar Bond fonda 2, te PBZ International Multi Asset fonda) u dijelu koji se odnosi na nebitne izmjene.

Izmjene su provedene kako slijedi:
 
PROSPEKTI

DIO I:
  • poglavlje 6.1. (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti): ažuriran je datum prikaza SPRU.
  • poglavlje 7. (Povijesni prinos Fonda): ažuriran je datum prikaza, grafikon te povijesni prinosi.
  • poglavlje 20. (Datum izdavanja Prospekta): ažuriran datum usvajanja prospekta od strane Uprave Društva.
          
DIO II:
  • poglavlje 5. (Politika primitaka ): ažurirano sukladno  Politici primitaka PBZ Investa usvojenoj u prosincu 2017.
  • poglavlje 6. (Delegiranje) : društvo Auctor d.o.o. za investicijske usluge i aktivnosti, Dežmanova 5, Zageb obrisano je kao pružatelj usluga poslova nuđenja udjela obzirom da je sa navedenim Društvom PBZ Invest  d.o.o. raskinuo ugovor o poslovnom odnosu.
 
PRAVILA
  • poglavlje 4. (UCITS fondovi pod upravljanjem Društva): u organizacijskoj strukturi maknuta su imena članova Uprave.

Ažurirane prospekte i pravila fondova pročitajte na našim internetskim stranicama: Prospekti i pravila fondova

PBZ Invest