Obavijest o ažuriranim Prospektima i pravilima fondova PBZ Investa u dijelu nebitnih izmjena

Sukladno članku 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene Prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17), te sukladno članku 194.1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16), obavještavamo Vas da je PBZ Invest ažurirao Prospekte i pravila fondova u dijelu nebitnih izmjena. Izmjene se odnose na sve fondove osim ako nije drugačije navedeno uz pojedinu promjenu, kako slijedi:  
 
DIO I:
  • u poglavlje 5.1. (Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulagati) (osim u PBZ Flexible 30 fondu) dodana su poglavlja 5.1.1. Tehnike i instrumenti koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem, te 5.1.2. Upravljanje kolateralom. Opis je dodan u svrhu ispunjenja obveza iz Uredbe o transparentnosti transakcija vrijednosnih papira br. 2015/2365
  • poglavlje 6.2.3. (Kreditni rizik) ažurirano je u svrhu jasnijeg opisa, a za ispunjenje obveza iz Uredbe o transparentnosti transakcija vrijednosnih papira br. 2015/2365
  • poglavlje 20. (Datum izdavanja Prospekta) ažuriran je datum usvajanja Prospekta od strane Uprave Društva

U Prospektu PBZ Euro novčanog fonda, DIO I, poglavlje 6.1. (Sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti) ažuriran je SPRU na dan 12.07.2017., s razine 1 na razinu 3. Sukladno smjernicama CESR-a sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti izmijenjen je s razine 1 na razinu 3 temeljem volatilnosti Fonda mjerene u periodu od prethodna četiri mjeseca.


Ažurirane Prospekte i pravila fondova pročitajte na našim internetskim stranicama: Prospekti i pravila fondova


PBZ Invest