Obavijest o ažuriranim Ključnim informacijama za ulagatelje fondova PBZ Investa

Sukladno članku 196. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16) i članku 22. Uredbe Komisije (EU) br. 583/2010, Društvo je ažuriralo Ključne informacije za ulagatelje za sve fondove pod upravljanjem.

Ključne informacije za ulagatelje ažurirane su u dijelu: 
  • Tekućih troškova za svaki fond
  • Prinosa na grafičkom prikazu za sve fondove
  • Datum važenja dokumenta
Ažurirane Ključne informacije za ulagatelje možete pronaći na našim internetskim stranicama kod svakog UCITS fonda pod stavkom Dokumenti i izvještaji. 

PBZ Invest