Obavijest o ažuriranim Ključnim informacijama za ulagatelje fondova PBZ Investa

Sukladno članku 196. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16) i članku 22. Uredbe Komisije (EU) br. 583/2010, Društvo je ažuriralo Ključne informacije za ulagatelje za PBZ Euro novčani fond.

Ključne informacije za ulagatelje za PBZ Euro novčani fond ažurirane su sukladno smjernicama CESR-a (CESR Guidelines - CESR’s guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document) te je sintetički pokazatelj rizičnosti i uspješnosti izmijenjen je s razine 1 na razinu 3, temeljem povećane volatilnosti fonda mjerene u periodu od prethodna četiri mjeseca.

PBZ Invest