Novi mandat Članu Uprave društva PBZ Invest d.o.o.

Obavještavamo Vas da je na prijedlog Nadzornog odbora društva PBZ Invest d.o.o. (dalje u tekstu: „Društvo“), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga („HANFA“) izdala dana 25. ožujka 2021. godine Rješenje kojim je odobreno g. Ivanu Radiću obavljati funkciju Člana Uprave Društva, na novi mandat u trajanju od 3 godine, koji počinje teći dana 9. svibnja 2021. godine, a traje do 9. svibnja 2024. godine.