Novi fond PBZ Investa - PBZ Equity World fond

Obavještavamo vas da je dana 10. lipnja 2021.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom - PBZ Equity World
Investicijski cilj PBZ Equity World fond je nastojanje ostvarivanja porasti vrijednosti imovine u dugom roku, kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom portfelja sastavljenim najvećim dijelom od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta te malim dijelom od kratkoročnih depozita. Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti, sastavljene od 90% MSCI ACWI i STR. Fond je denominiran u eurima (EUR), a minimalna početna vrijednost ulaganja je 100,00 EUR.

Svi detalji o razdoblju upisa biti će objavljeni na internetskoj stranici PBZ Investa.

Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne podatke za ulagatelje, koji će biti objavljeni na internetskoj stranici PBZ Investa prije početka razdoblja upisa.