Akcija za zamjene udjela iz PBZ E-START fonda u PBZ Euro Short Term Bond fond

PBZ Invest je 10. svibnja 2019.g. donio odluku Uprave za zamjene udjela kako slijedi:
  • ukinuta je izlazna naknada za zamjene udjela iz PBZ E-START fonda u PBZ Euro Short Term Bond fond za razdoblje od 10. svibnja 2019.g. do opoziva


Prije odluke o ulaganju, te u svrhu bolje informiranosti, svaki ulagatelj dužan je pročitati Prospekt i pravila fondova i Ključne informacije za ulagatelje.


PBZ Invest