Vijesti

07.11.2018.
Smanjenje upravljačke naknade za PBZ START fond
Društvo je 7. studenog 2018.g. donijelo odluku o smanjenju upravljačke naknade za PBZ START fond kako slijedi:
16.10.2018.
Produženje akcija za upravljačku i izlaznu naknadu za PBZ Short term bond fond
PBZ Invest je odluku Uprave o produljenju akcije upravljačke naknade i skraćivanju razdoblja naplate izlazne naknade u PBZ Short term bond fondu:
03.10.2018.
Produljenje razdoblja za ulazne naknade
Obavještavamo Vas da je 1. listopada 2018.g. PBZ Invest donio slijedeće Odluke Uprave:
17.09.2018.
Produženje akcija za upravljačku i izlaznu naknadu za PBZ Short term bond fond
PBZ Invest je odluku Uprave o produljenju akcije upravljačke naknade i skraćivanju razdoblja naplate izlazne naknade u PBZ Short term bond fondu:
14.08.2018.
Produženje akcija za upravljačku i izlaznu naknadu za PBZ Short term bond fond
PBZ Invest je odluku Uprave o produljenju akcije upravljačke naknade i skraćivanju razdoblja naplate izlazne naknade u PBZ Short term bond fondu:
13.08.2018.
Uredba o novčanim fondovima
Uredba (EU) br. 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (dalje u tekstu: Uredba) u cijelosti je obvezujuća i primjenjuje se od 21. srpnja 2018. godine na sve investicijske fondove koji imaju karakteristike novčanih fondova, u svim državama članicama Europske Unije (dalje u tekstu: EU).
23.07.2018.
Obavijest o ažuriranim Ključnim podacima za ulagatelje u dijelu nebitnih izmjena
Obavještavamo vas da je PBZ Invest, sukladno Uredbi o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 koja je na snagu stupila 20.7.2017.g., a čije se odredbe većinom primjenjuju od 21.7.2018.g., ažurirao Ključne podatke za ulagatelje u dijelu nebitnih izmjena kako slijedi:
20.07.2018.
Obavijest o ažuriranim prospektima i pravilima fondova u dijelu nebitnih izmjena
Obavještavamo vas da je PBZ Invest, sukladno Uredbi o novčanim fondovima (EU) br. 2017/1131 koja je na snagu stupila 20.7.2017.g., a čije se odredbe većinom primjenjuju od 21.7.2018.g., ažurirao prospekte i pravila fondova u dijelu nebitnih izmjena kako slijedi:
13.07.2018.
Smanjenje upravljačke naknade i naplata izlazne naknade za PBZ Short term bond fond
Društvo je 12. srpnja 2018.g. donijelo odluku o smanjenju upravljačke naknade kao i za produljenje akcije za naplatu izlazne naknade za PBZ Short term bond fond kako slijedi: