PBZ START fond

Naziv Fonda:
PBZ START fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u HRK.

Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Imatelji udjela mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga. 
U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok od nekoliko dana.

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga Imatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Ulazne i izlazne naknade nema.

Minimalna početna vrijednost uloga:
  • 400,00 HRK
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 100,00 HRK
Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: do 0,90% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • AKCIJA SNIŽENE NAKNADE
Naknada depozitnoj banci:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: do 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • trenutno važeća: 0,09% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza.