PBZ Dollar fond

Naziv Fonda:
PBZ Dollar fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u USD.

Profil tipičnog ulagatelja u Fond:
Imatelji udjela mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugim propisima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima čiji investicijski cilj je u skladu sa investicijskim ciljem Fonda, a spremni su prihvatiti nisku razinu rizičnosti Fonda.
U smislu investicijskog obzora, Fond je namijenjen ulagateljima koji su spremni svoja sredstva uložiti na rok dulji od dva tjedna.

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga Imatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Ulazna i izlazna naknada:
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:
  • za razdoblje ulaganja do 15 dana iznosi 1,0%
  • za razdoblje ulaganja iznad 15 dana izlazne naknade nema

Minimalna početna vrijednost uloga:

  • 100,00 USD
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 15,00 USD
Naknada za upravljanje:
do 0,50% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
 
Naknada depozitnoj banci:
do 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza