Prinosi fondova 15.2.2018 Više
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.3 g.Graf
PBZ Novčani143,5001 HRK0,00% -0,01% 0,02%0,26%
PBZ Euro Novčani128,7393 EUR0,00% 0,00% -7,61%-2,41%
PBZ Dollar133,9963 USD0,01% 0,11% 0,97%1,02%
PBZ Short term bond104,7051 HRK0,01% 0,24% 1,95%-
PBZ Bond137,8007 EUR-0,02% 0,30% 3,90%4,29%
PBZ Conservative 10118,0379 EUR-0,01% -0,01% 4,29%4,59%
PBZ International Multi Asset99,3208 EUR0,15% -1,07% --
PBZ Flexible 30103,9390 EUR0,06% -1,25% 1,64%-
PBZ Global15,6298 EUR0,55% -2,08% -0,84%2,91%
PBZ Equity11,6578 EUR0,14% -1,25% -6,21%5,31%
Nazad
Fond:
Datum od:
Datum do:
Iznos ulaganja:
  Želim kupiti udjele
Podaci u ovom izračunu informativnog su karaktera, jer se temelje na povijesnim cijenama udjela i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. PBZ Invest ne snosi odgovornost za njihovu točnost i pravovaljanost, te ne predstavljaju nikakvu obvezu isplate za PBZ Invest.
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.3 g.Graf
PBZ Dollar Bond
klasa udjela A105,6117 USD-0,02% -0,34% 2,58%-
klasa udjela B105,2724 USD-0,02% -0,36% 2,38%-
klasa udjela C104,9321 USD-0,02% -0,38% 2,18%-
PBZ Dollar Bond2
klasa udjela A102,8443 USD-0,02% -0,35% 2,62%-
klasa udjela B102,7152 USD-0,02% -0,36% 2,52%-
klasa udjela C102,5867 USD-0,02% -0,37% 2,42%-


Nazad
Nazad
Besplatna usluga eZVONO PBZ Investa omogućuje zaprimanje e-mail poruke s informacijom o promjeni cijene udjela pojedinog investicijskog fonda pod upravljanjem PBZ Investa iznad unaprijed definiranog okvira promjene cijene udjela. Cilj ove usluge je pružiti korisnicima mogućnost pravodobne informacije o postotnoj promjeni cijene u odnosu na posljednje poznatu cijenu udjela.                      
Više

Besplatna aplikacija mZVONO pruža mogućnost zaprimanja informacije na Vaš pametni telefon o promjeni cijene udjela investicijskih fondova PBZ Investa.
mZVONO prati kretanje cijene udjela odabranog fonda, te putem obavijesti / notifikacije informira o odabranoj postotnoj promjeni cijene u odnosu na cijenu udjela koja je bila poznata u trenutku uključivanja mZVONA. mZVONO vrijedi od trenutka uključivanja do izvršenja unaprijed definiranog kriterija.

Aplikacija mZVONO je u doradi.
Više

Komentari sa tržišta
15.02.2018.
Obavijest o ažuriranim Prospektima i pravilima fondova u dijelu nebitnih izmjena
... Pročitajte više
26.01.2018.
Obavijest o slanju godišnjih izvještaja i izvještaja o kapitalnim dobicima i gubicima
Obavještavamo vas da je društvo PBZ Invest započelo sa slanjem godišnjih i poreznih izvještaja. Detaljne upute za prijavu poreza nalaze se u BROŠURI – oporezivanje kapitalnih dobitaka
... Pročitajte više
05.01.2018.
Porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka
Informacije nužne za obračunavanje porezne obveze i pravilno ispunjavanje JOPPD obrasca, pročitajte u BROŠURI – oporezivanje kapitalnih dobitaka
... Pročitajte više
Komentar tržišta - siječanj 2018.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa. Pročitajte više