Prinosi fondova 19.2.2019 Više
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.PGP 3 g.Graf
PBZ START143,4018 HRK0,00% -0,01% -0,07%0,06%
PBZ E-START128,6719 EUR0,00% -0,01% -0,05%-2,58%
PBZ D-START136,3003 USD0,01% 0,17% 1,72%1,24%
PBZ Short term bond104,7662 HRK0,00% 0,04% 0,08%1,22%
PBZ Bond138,5798 EUR-0,04% 0,37% 0,49%3,46%
PBZ Conservative 10118,6658 EUR-0,02% 0,42% 0,44%3,99%
PBZ International Multi Asset96,4879 EUR0,18% 1,01% -2,99%-
PBZ Flexible 30103,6975 EUR-0,02% 1,07% -0,56%2,24%
PBZ Global16,0313 EUR-0,12% 1,99% 2,38%5,43%
PBZ Equity11,4050 EUR-0,39% 0,48% -2,47%5,36%
Nazad
Fond:
Datum od:
Datum do:
Iznos ulaganja:
  Želim kupiti udjele
Podaci u ovom izračunu informativnog su karaktera, jer se temelje na povijesnim cijenama udjela i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. PBZ Invest ne snosi odgovornost za njihovu točnost i pravovaljanost, te ne predstavljaju nikakvu obvezu isplate za PBZ Invest.
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.PGP 3 g.Graf
PBZ Dollar Bond
klasa udjela A107,7863 USD0,01% 0,30% 1,99%-
klasa udjela B107,2222 USD0,01% 0,28% 1,79%-
klasa udjela C106,6602 USD0,01% 0,26% 1,58%-
PBZ Dollar Bond2
klasa udjela A104,9632 USD0,01% 0,30% 1,99%-
klasa udjela B104,7246 USD0,01% 0,29% 1,89%-
klasa udjela C104,4877 USD0,01% 0,28% 1,79%-


Nazad
Nazad

Uredba (EU) br. 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (dalje u tekstu: Uredba) u cijelosti je obvezujuća i primjenjuje se od 21. srpnja 2018. godine na sve investicijske fondove koji imaju karakteristike novčanih fondova, u svim državama članicama Europske Unije (dalje u tekstu: EU).

Uredbom se nastoji jasno odrediti razlika između novčanih i ostalih vrsta fondova, pri čemu jedino novčani fondovi imaju za cilj ponuditi prinose u skladu sa stopama na tržištu novca i/ili očuvanje vrijednosti ulaganja, ulažući u kratkoročnu imovinu.

PBZ Invest je usvojio nebitne izmjene Prospekata i pravila fondova pod upravljanjem, koje se primjenjuju od 20. srpnja 2018., a sukladno Uredbi o novčanim fondovima. Navedenim izmjenama promijenjen je naziv novčanih fondova kako slijedi:

fond PBZ Novčani fond promijenio je naziv u PBZ START fond
fond PBZ Euro novčani fond promijenio je naziv u PBZ E-START fond
fond PBZ Dollar fond promijenio je naziv u PBZ D-START fond

Sukladno Uredbi o novčanim fondovima, PBZ Invest je podnio zahtjev za odobrenje bitnih izmjena Prospekata i pravila dosadašnjih novčanih fondova Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFI), koje će nakon odobrenja HANFE javno objaviti te o istima obavijestiti ulagatelje. PBZ Invest je zbog trenutnih tržišnih uvjeta odlučio kako će dosadašnji novčani fondovi po dobivanju odobrenja bitnih izmjena Prospekata i pravila, postati kratkoročni obveznički fondovi, no do tada, klasificirani su u skupinu ostali fondovi. Također, do dobivanja odobrenja bitnih izmjena, investicijski ciljevi i strategije upravljanja fondovima ostaju isti odnosno u skladu su s postojećim Prospektima i pravilima fondova.

U okviru bitnih promjena Prospekata mijenjat će se i investicijski cilj i strategija ulaganja fondova, na način da će investicijski cilj kratkoročnih obvezničkih fondova biti ostvarivanje stabilnog rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstva uz visoku razinu likvidnosti, te što veću profitabilnost ulaganja. Taj cilj će se ostvariti ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca i depozite u RH, zemlje EU, OECD-a i CEFTA-e, pri čemu izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena.

Navedene promjene ciljeva, politika i strategija ulaganja fondova kao i ciljanih struktura njihovih portfelja, utjecat će, nakon provedenih prilagodbi, na povećanje profila rizičnosti fondova, što može uzrokovati veću volatilnost cijene udjela, te s tim u vezi promjene investicijskog obzora ulaganja.

Budući kratkoročni obveznički fondovi PBZ START, PBZ E-START i PBZ D-START bit će namijenjeni ulagateljima koji žele ulagati na novčanom i obvezničkom tržištu, na kraći rok, te su spremni prihvatiti konzervativnu razinu rizičnosti fonda. Dosadašnji novčani fondovi PBZ Novčani, PBZ Euro novčani i PBZ Dollar, su bili namijenjeni ulagateljima koji žele ulagati na novčanom tržištu, na rok od nekoliko dana (PBZ Novčani), odnosno rok dulji od dva tjedna (PBZ Euro novčani i PBZ Dollar) te su bili spremni prihvatiti najnižu razinu rizičnosti fonda.

Molimo sve dosadašnje i potencijalne ulagatelje da redovito prate obavijesti koje PBZ Invest objavljuje na internetskim stranicama, kako bi se pravovremeno upoznali sa svim promjenama i uvjetima poslovanja fondova, a u svrhu donošenja odluke o ulaganju.

Na sljedećem linku možete pronaći više informacija o samoj Uredbi i promjenama koje donosi:
https://www.hanfa.hr/vijesti/nov%C4%8Dani-fondovi-mijenjaju-ime-i-strategiju-ulaganja-uslijed-primjene-uredbe-o-nov%C4%8Danim-fondovima/Komentari sa tržišta
19.02.2019.
Nebitne promjene Ključnih informacija za ulagatelje
Društvo PBZ Invest d.o.o. objavilo je ažurirane Ključne informacije za ulagatelje u dijelu nebitnih promjena.
... Pročitajte više
18.02.2019.
Nebitne promjene prospekata
Društvo PBZ Invest d.o.o., u skladu sa zakonskom obvezom godišnjeg ažuriranja prospekata UCITS fondova, izvršilo je ažuriranje prospekata u dijelu nebitnih promjena.
... Pročitajte više
04.02.2019.
Upravljačke naknade PBZ Short term bond, PBZ START fond i akcija izlazna naknada za PBZ Short term bond fond
PBZ Invest je 1. veljače 2019.g. donio odluke Uprave o upravljačkim naknadama za PBZ Short term bond i PBZ START fond, te o produljenju akcije razdoblja naplate izlazne naknade u PBZ Short term bond fondu:
... Pročitajte više
Komentar tržišta - siječanj 2019.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa. Pročitajte više