Prinosi fondova 18.1.2018 Više
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.3 g.Graf
PBZ Novčani143,5125 HRK0,00% 0,00% 0,03%0,28%
PBZ Euro Novčani128,7401 EUR0,00% 0,00% -7,61%-2,38%
PBZ Dollar133,8630 USD0,01% 0,11% 0,94%1,04%
PBZ Short term bond104,4652 HRK0,01% 0,05% 1,90%-
PBZ Bond137,6166 EUR0,10% 0,99% 4,24%4,28%
PBZ Conservative 10118,2918 EUR0,14% 1,03% 5,01%4,97%
PBZ International Multi Asset100,3536 EUR-0,01% 0,36% --
PBZ Flexible 30105,2452 EUR-0,01% 0,52% 3,72%-
PBZ Global15,9898 EUR0,00% 1,00% 3,04%4,82%
PBZ Equity11,8594 EUR0,20% 3,36% -0,83%6,13%
Nazad
Fond:
Datum od:
Datum do:
Iznos ulaganja:
  Želim kupiti udjele
Podaci u ovom izračunu informativnog su karaktera, jer se temelje na povijesnim cijenama udjela i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. PBZ Invest ne snosi odgovornost za njihovu točnost i pravovaljanost, te ne predstavljaju nikakvu obvezu isplate za PBZ Invest.
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.3 g.Graf
PBZ Dollar Bond
klasa udjela A105,9494 USD-0,02% -0,27% 2,77%-
klasa udjela B105,6251 USD-0,02% -0,28% 2,57%-
klasa udjela C105,2999 USD-0,02% -0,30% 2,37%-
PBZ Dollar Bond2
klasa udjela A103,1841 USD-0,02% -0,27% 2,87%-
klasa udjela B103,0623 USD-0,02% -0,28% 2,77%-
klasa udjela C102,9413 USD-0,02% -0,28% 2,67%-


Nazad
Besplatna usluga eZVONO PBZ Investa omogućuje zaprimanje e-mail poruke s informacijom o promjeni cijene udjela pojedinog investicijskog fonda pod upravljanjem PBZ Investa iznad unaprijed definiranog okvira promjene cijene udjela. Cilj ove usluge je pružiti korisnicima mogućnost pravodobne informacije o postotnoj promjeni cijene u odnosu na posljednje poznatu cijenu udjela.                      
Više

Besplatna aplikacija mZVONO pruža mogućnost zaprimanja informacije na Vaš pametni telefon o promjeni cijene udjela investicijskih fondova PBZ Investa.
mZVONO prati kretanje cijene udjela odabranog fonda, te putem obavijesti / notifikacije informira o odabranoj postotnoj promjeni cijene u odnosu na cijenu udjela koja je bila poznata u trenutku uključivanja mZVONA. mZVONO vrijedi od trenutka uključivanja do izvršenja unaprijed definiranog kriterija.
Više

Komentari sa tržišta
05.01.2018.
Porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka
Informacije nužne za obračunavanje porezne obveze i pravilno ispunjavanje JOPPD obrasca, pročitajte u BROŠURI – oporezivanje kapitalnih dobitaka
... Pročitajte više
02.01.2018.
Produljenje razdoblja za ulazne naknade i naknada za upravljanje za PBZ Short term bond fond
... Pročitajte više
21.12.2017.
Obavijest o ažuriranim Prospektima i pravilima fondova u dijelu nebitnih izmjena
... Pročitajte više
Komentar tržišta - prosinac 2017.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa. Pročitajte više