VUB Asset Management

VUB Asset Management je društvo za upravljanje investicijskim fondovima iz Slovačke. Većinski vlasnik VUB Asset Managementa je Eurizon Capital (50,1%) koji je 100% u vlasništvu Intese Sanpaolo Grupe. Ostatak vlasništva je podijeljeno na slovačku VUB banku (40,6%) i PBZ d.d. (9,3%).

Društvo je osnovano i registrirano na trgovačkom sudu 17. travnja 2000. godine, na temelju Rješenja br. 002/2000/SS od Ministarstva financija Republike Slovačke od 3. travnja 2000. godine.

Aktivnosti Društva su:
  • prikupljanje novčanih sredstava temeljem javnog poziva, s ciljem njegovog ulaganja u imovinu propisanu zakonskim propisima
  • korištenje prikupljenih sredstava za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima
  • obavljanje drugih aktivnosti sukladno zakonskim propisima

Poslovanje Društva i upravljanje fondovima je regulirano Zakonom o zajedničkim ulaganjima - Act on Collective Investment No. 203/2011 Z.z.
Od svibnja 2000. godine, VUB Asset Management je član Udruženja društava za upravljanje imovinom iz Slovačke. VUB AM je član ISP Grupe.
 

cid:364330513@05112009-11BD                      

www.vubam.sk