Prinosi fondova 29.9.2016 Više
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.3 g.GrafMjesečni
izvještaj
PBZ Novčani143,4167 HRK0,00% 0,29% * 0,38%1,80%
PBZ Euro Novčani139,3293 EUR0,00% 0,08% * 0,27%2,65%
PBZ Dollar132,1534 USD0,00% 1,12% * 0,98%3,44%
PBZ Short term bond102,1991 HRK0,03% 0,39% 2,87%-
PBZ Bond130,6895 EUR0,19% 1,01% 6,71%18,40%
PBZ Conservative 10111,3226 EUR0,10% 0,95% 8,42%-
PBZ Flexible 30101,0484 EUR0,08% -0,14% --
PBZ Global14,9064 EUR0,03% 0,55% 10,10%23,57%
PBZ Equity11,5221 EUR-0,15% 4,64% 15,55%28,43%
*Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Nazad
Fond:
Datum od:
Datum do:
Iznos ulaganja:
  Želim kupiti udjele
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.3 g.GrafMjesečni
izvještaj
PBZ Dollar Bond
klasa udjela A103,4427 USD0,05% 1,14% --
klasa udjela B103,3867 USD0,05% 1,12% --
klasa udjela C103,3283 USD0,05% 1,10% --


Nazad
Besplatna usluga eZVONO PBZ Investa omogućuje zaprimanje e-mail poruke s informacijom o promjeni cijene udjela pojedinog investicijskog fonda pod upravljanjem PBZ Investa iznad unaprijed definiranog okvira promjene cijene udjela. Cilj ove usluge je pružiti korisnicima mogućnost pravodobne informacije o postotnoj promjeni cijene u odnosu na posljednje poznatu cijenu udjela.                      
Više

Besplatna aplikacija mZVONO pruža mogućnost zaprimanja informacije na Vaš pametni telefon o promjeni cijene udjela investicijskih fondova PBZ Investa.
mZVONO prati kretanje cijene udjela odabranog fonda, te putem obavijesti / notifikacije informira o odabranoj postotnoj promjeni cijene u odnosu na cijenu udjela koja je bila poznata u trenutku uključivanja mZVONA. mZVONO vrijedi od trenutka uključivanja do izvršenja unaprijed definiranog kriterija.
Više

Komentari sa tržišta
30.09.2016.
Novi fond pod upravljanjem PBZ Investa – PBZ Dollar Bond fond 2
Obavještavamo Vas kako u razdoblju od 30.09.2016. do 29.10.2016. traje razdoblje početne ponude novog fonda pod upravljanjem PBZ Investa, PBZ Dollar Bond fonda 2.
... Pročitajte više
16.09.2016.
Obavijest o deviznim transakcijama u fondovima PBZ Investa
... Pročitajte više
15.09.2016.
Obavijest o smanjenju naknade društvu za upravljanje i naknada depozitnoj banci
Obavještavamo Vas da je 15. rujna 2016.g. PBZ Invest smanjio naknadu društvu za upravljanje za PBZ Euro novčani fond i naknade depozitnoj banci za PBZ Novčani i PBZ Euro novčani fond kako slijedi:
... Pročitajte više
Komentar tržišta - kolovoz 2016.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa. Pročitajte više