Prinosi fondova 24.6.2016 Više
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.3 g.GrafMjesečni
izvještaj
PBZ Novčani143,3233 HRK0,00% 0,28% * 0,45%2,06%
PBZ Euro Novčani139,2692 EUR0,00% 0,20% * 0,35%3,03%
PBZ Dollar131,7572 USD0,00% 0,90% * 1,00%3,09%
PBZ Short term bond101,2562 HRK-0,01% -0,09% --
PBZ Bond126,8958 EUR-0,17% -0,19% 3,34%20,82%
PBZ Conservative 10107,3133 EUR-0,78% -0,55% 2,30%-
PBZ Flexible 3098,7823 EUR-0,97% -0,85% --
PBZ Global14,1567 EUR-1,71% -1,02% -3,88%19,51%
PBZ Equity10,1874 EUR-1,88% -1,11% -1,25%16,61%
*Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Nazad
Fond:
Datum od:
Datum do:
Iznos ulaganja:
 
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.3 g.GrafMjesečni
izvještaj
PBZ Dollar Bond
klasa udjela A99,7158 USD-0,52% 0,00% --
klasa udjela B99,7125 USD-0,52% 0,00% --
klasa udjela C99,7100 USD-0,52% 0,00% --


Besplatna usluga eZVONO PBZ Investa omogućuje zaprimanje e-mail poruke s informacijom o promjeni cijene udjela pojedinog investicijskog fonda pod upravljanjem PBZ Investa iznad unaprijed definiranog okvira promjene cijene udjela. Cilj ove usluge je pružiti korisnicima mogućnost pravodobne informacije o postotnoj promjeni cijene u odnosu na posljednje poznatu cijenu udjela.                      
Više

Besplatna aplikacija mZVONO pruža mogućnost zaprimanja informacije na Vaš pametni telefon o promjeni cijene udjela investicijskih fondova PBZ Investa.
mZVONO prati kretanje cijene udjela odabranog fonda, te putem obavijesti / notifikacije informira o odabranoj postotnoj promjeni cijene u odnosu na cijenu udjela koja je bila poznata u trenutku uključivanja mZVONA. mZVONO vrijedi od trenutka uključivanja do izvršenja unaprijed definiranog kriterija.
Više

Komentari sa tržišta
20.06.2016.
Dospijeće Portfelja PREMIUM 100
Dana 06.06.2016.g., nakon tri godine dospio je Portelj PREMIUM 100 i ostvario prinos od 16,61% Pročitajte više
Komentar tržišta - svibanj 2016.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa. Pročitajte više