Prinosi fondova 21.2.2017 Više
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.3 g.GrafMjesečni
izvještaj
PBZ Novčani143,4694 HRK0,00% 0,02% * 0,23%1,50%
PBZ Euro Novčani139,3403 EUR0,00% 0,00% * 0,13%2,04%
PBZ Dollar132,7221 USD0,00% 0,84% * 1,04%3,63%
PBZ Short term bond102,7892 HRK0,01% 0,25% 1,76%-
PBZ Bond132,7315 EUR0,04% 0,61% 6,08%18,54%
PBZ Conservative 10113,4787 EUR0,19% 0,85% 7,54%-
PBZ Flexible 30102,4746 EUR0,26% 0,98% 5,60%-
PBZ Global15,8661 EUR0,44% 2,23% 15,98%28,86%
PBZ Equity12,7164 EUR0,50% 5,67% 30,40%39,28%
*Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Nazad
Fond:
Datum od:
Datum do:
Iznos ulaganja:
  Želim kupiti udjele
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.3 g.GrafMjesečni
izvještaj
PBZ Dollar Bond
klasa udjela A103,1374 USD0,04% 0,37% --
klasa udjela B103,0015 USD0,04% 0,35% --
klasa udjela C102,8639 USD0,03% 0,34% --
PBZ Dollar Bond2
klasa udjela A100,3966 USD0,04% 0,42% --
klasa udjela B100,3657 USD0,04% 0,41% --
klasa udjela C100,3350 USD0,04% 0,40% --


Nazad
Besplatna usluga eZVONO PBZ Investa omogućuje zaprimanje e-mail poruke s informacijom o promjeni cijene udjela pojedinog investicijskog fonda pod upravljanjem PBZ Investa iznad unaprijed definiranog okvira promjene cijene udjela. Cilj ove usluge je pružiti korisnicima mogućnost pravodobne informacije o postotnoj promjeni cijene u odnosu na posljednje poznatu cijenu udjela.                      
Više

Besplatna aplikacija mZVONO pruža mogućnost zaprimanja informacije na Vaš pametni telefon o promjeni cijene udjela investicijskih fondova PBZ Investa.
mZVONO prati kretanje cijene udjela odabranog fonda, te putem obavijesti / notifikacije informira o odabranoj postotnoj promjeni cijene u odnosu na cijenu udjela koja je bila poznata u trenutku uključivanja mZVONA. mZVONO vrijedi od trenutka uključivanja do izvršenja unaprijed definiranog kriterija.
Više

Komentari sa tržišta
21.02.2017.
Smanjenje naknade društvu za upravljanje za PBZ Euro novčani fond
... Pročitajte više
17.02.2017.
Obavijest o ažuriranim Ključnim informacijama za ulagatelje fondova PBZ Investa
... Pročitajte više
15.02.2017.
Obavijest o ažuriranim prospektima i pravilima fondova PBZ Investa u dijelu nebitnih izmjena

Ažurirane prospekte i pravila fondova pročitajte na našim internetskim stranicama: Prospekti i pravila fondova
... Pročitajte više
Komentar tržišta - prosinac 2016.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa. Pročitajte više