Prinosi fondova 23.1.2017 Više
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.3 g.GrafMjesečni
izvještaj
PBZ Novčani143,4665 HRK0,00% 0,04% * 0,26%1,56%
PBZ Euro Novčani139,3405 EUR0,00% -0,02% * 0,15%2,17%
PBZ Dollar132,6320 USD0,01% 0,92% * 1,09%3,70%
PBZ Short term bond102,5666 HRK0,03% 0,29% 2,20%-
PBZ Bond132,0132 EUR0,06% 0,84% 6,28%18,88%
PBZ Conservative 10112,5854 EUR0,05% 1,03% 7,32%-
PBZ Flexible 30101,4153 EUR-0,07% 0,04% 3,87%-
PBZ Global15,4798 EUR-0,26% -0,28% 12,32%25,77%
PBZ Equity12,0296 EUR-0,03% 3,23% 24,48%28,88%
*Prinosi za novčane fondove koji su kraći od godine dana prikazani su na godišnjoj razini. Prinos na godišnjoj razini računa se po formuli Rgod=(Cijenadatum izvještaja/Cijenapočetni datum perioda)(365/broj dana u periodu)
Nazad
Fond:
Datum od:
Datum do:
Iznos ulaganja:
  Želim kupiti udjele
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.1 g.3 g.GrafMjesečni
izvještaj
PBZ Dollar Bond
klasa udjela A102,9203 USD0,16% 1,00% --
klasa udjela B102,8006 USD0,16% 0,99% --
klasa udjela C102,6791 USD0,16% 0,97% --
PBZ Dollar Bond2
klasa udjela A100,1465 USD0,17% 1,04% --
klasa udjela B100,1234 USD0,17% 1,03% --
klasa udjela C100,1007 USD0,17% 1,02% --


Nazad
Besplatna usluga eZVONO PBZ Investa omogućuje zaprimanje e-mail poruke s informacijom o promjeni cijene udjela pojedinog investicijskog fonda pod upravljanjem PBZ Investa iznad unaprijed definiranog okvira promjene cijene udjela. Cilj ove usluge je pružiti korisnicima mogućnost pravodobne informacije o postotnoj promjeni cijene u odnosu na posljednje poznatu cijenu udjela.                      
Više

Besplatna aplikacija mZVONO pruža mogućnost zaprimanja informacije na Vaš pametni telefon o promjeni cijene udjela investicijskih fondova PBZ Investa.
mZVONO prati kretanje cijene udjela odabranog fonda, te putem obavijesti / notifikacije informira o odabranoj postotnoj promjeni cijene u odnosu na cijenu udjela koja je bila poznata u trenutku uključivanja mZVONA. mZVONO vrijedi od trenutka uključivanja do izvršenja unaprijed definiranog kriterija.
Više

Komentari sa tržišta
20.01.2017.
Porez na kapitalnu dobit - priopćenje Porezne uprave
Priopćenje Porezne uprave
... Pročitajte više
17.01.2017.
Porezni izvještaj PBZ Investa
PBZ Invest je poslao godišnje izvještaje koji se sastoje od Izvatka o stanju i prometima u PBZ investicijskim fondovima i Pregleda otuđenja imovine s porezno priznatim dobitkom ili gubitkom, za razdoblje od 31.12.2015.g. do 30.12.2016.g.
 
... Pročitajte više
02.01.2017.
Smanjenje naknade društvu za upravljanje
Smanjena je upravljačka naknada za PBZ Euro novčani fond na 0,75% od 1. do 31. siječnja 2017.g.
... Pročitajte više
Komentar tržišta - prosinac 2016.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem PBZ Investa. Pročitajte više
POREZ NA KAPITALNU DOBIT
Informacije nužne za pravilno ispunjavanje JOPPD obrasca i obračunavanje porezne obveze pročitajte u BROŠURI - POREZ NA KAPITALNU DOBIT